Mapping og data på nettet


I forhold til
fredagsbariaarhus.dk har vi vurderet, at det er oplagt at lave mapping på, hvor de enkelte barer ligger, så det er let for brugeren at finde dem – både mens denne sidder foran computeren og danner sig et overblik, men også med sin smartphone i hånden, mens man er på farten. Derfor har vi lavet flere kort – både over fredagsbarerne og barerne i byen.

Men vi har også brugt kort i vores historier – som denne, hvor vi guider brugerne ud til de steder, som havde særlige arrangementer på J-dag tilbage i november måned. Grunden til, at vi har lavet mapping til eksempelvis denne historie og på de to førnævnte overblikssider, er, at vi i bund og grund er en service til de studerende i Aarhus, der er på jagt efter en fredagsbar. Kortet gør det overskueligt for den enkelte bruger at danne sig et overblik over, hvor man skal gå hen. Det går hånd i hånd med vores overordnede formål: At skabe overblik.

Dataindsamling:

Vi brugte lang tid i projektets opstartsfase på at skabe et overblik over de mange forskellige fredagsbarer og barer i byen og derefter indsamle data fra de enkelte. Vi havde besluttet os for, at vi ville have oplysninger omkring priser på øl, shot og en simpel drink (eksempelvis rom og cola), samt betalingsformer, åbningstider, kønsfordeling, musikpræferencer, adresser og om hvorvidt baren er åben for alle. Oplysninger, vi alle fandt relevante i valg af fredagsbarer eller barer i byen. Barer i byen, hvor vi også spurgte ind til rygepolitikken.

Indsamlingen af data tog lidt længere tid, end vi havde regnet med, da det var svært at komme i kontakt med alle fredagsbarerne, men det lykkedes til sidst.

Det relevante data blev efterfølgende brugt til tre ting.

For det første blev det brugt til undersiderne til de enkelte fredagsbarer og barer, så brugerne nemt kan se informationer om alle stederne. Her under ses et eksempel fra en af fredagsbarerne:

ekspådata2

Vi valgte fire oplysninger ud, som vi eksporterede ind i Google Fusion Tables. Adresse, priser på øl, drink og shot. Derudover valgte vi at lave et punkt i den fane, som kommer op, når man trykker på den enkelte fredagsbar via vores kort, der hedder læs mere. Trykker man på det punkt, ryger man ind på de enkelte fredagsbarers føromtalte undersider.

Her er et eksempel fra vores map med fredagsbarer. Hele kortet med alle fredagsbarerne ses her.

Theosmap

Vi har desværre endnu ikke besøgt alle fredagsbarerne, så derfor mangler vi billeder fra enkelte af stederne.

Kompromis:

I forhold til Google Maps har vi været nødt til at gå på kompromis. Billedet ovenfor viser, at det på computeren ser meget godt ud, men sådan forholder det sig desværre ikke på mobilen. Vi har lavet Maps-koden, så de er skaleret til den enhed, man sidder med. Desværre virker det ikke godt, når man klikker på et punkt/fredagsbar på sin mobil.

Screenrefleksion1

Billedet herover viser, hvordan tekst og billede vises hensigtsmæssigt på mobiltelefonen. Som man nok kan se, er billedet meget småt, og det er alt, alt for småt i forhold til brugere, der sidder med computeren.

Derfor er vores kort i Maps uden billeder. Når det ikke spiller tilfredsstillende, vil vi hellere være foruden. Det vil være noget, vi fremadrettet vil arbejde for at få til at fungere. Det samme gælder i øvrigt med videoer.

Jydsk1

Som man kan se, er det en meget lækker forbrugerdetalje, at man klikker på fredagsbaren på kortet, og klikker så på videoen, hvorefter man på 30 sekunder kan se, hvor man skal helt præcist skal gå hen for at komme til den relevante fredagsbar. Men igen har vi ikke integreret det, fordi det ikke spiller 100 procent på alle platforme.

Ligeledes har vi været udfordret af, at nogle af fredagsbarerne ligger på den samme adresse, ligesom det ved nogle har været en udfordring at få flyttet dem ind i de helt rigtige bygninger (en adresse kan dække over flere forskellige bygningsnumre), hvorfor videoerne også vil være en stor hjælp. Man kan lave fanerne, så de nærmest bliver som en menu, hvor de forskellige fredagsbarer på samme adresse så ligger som punkter i menuen. Selvom vi har lavet Maps-koden, så de er skaleret til lige den enhed, man sidder med, fungerer det desværre ikke ordenligt med de enkelte faner, og derfor vil “menuen” blive et problem på smartphones. Så der ligger lidt udvikling for os her.

Historier fra data

Da først alt vores data var samlet i både regneark og Google Fusion Table, var det det meget let for os at lave historierne: Se listen: “Her får du de billigste øl” ogGuide: Her får du de billigste drinks.Især førstnævnte blev en af vores mest læste historier på web-appen, hvilket vi kommer ind på under fanen “Statistik” og underpunktetStatistik fra Fredagsbariaarhus.dk”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s