Andre vinkler og udviklingsmuligheder

Der ligger flere udviklingsmuligheder i dette projekt, end vi har kunnet nå at føre ud i livet. Nogle af dem handler udelukkende om at servicere brugerne med endnu flere services samt nyheder, mens andre ser på to muligheder for at tjene penge på projektet fremadrettet.

Muligheder for indtjening

Med et stigende antal “likes” og besøgende på henholdsvis Facebook og web-app’en, ligesom vi kan mærke en stigende interesse fra såvel brugerne og fredagsbarerne, øger det mulighederne for at tjene lidt penge på det arbejde, der lægges i projektet. Og netop brugerne og fredagsbarerne er de to grupper, hvor der vil være mulighed for at tjene penge – i de følgende  udviklingsmuligheder.

Pub crawl

Den første udviklingsmulighed består i fremadrettet at arrangere pub crawls. Fredagsbariaarhus.dk blev lanceret i starten af november, og projektet er nu ved at have vokset sig så stort, at flere og flere kender til det. Det betyder, at vi nu har en kundebase og et godt ry blandt fredagsbarerne, der er stort nok til, at vi for eksempel en gang om måneden kan arrangere en pub crawl rundt til forskellige fredagsbarer.

Lad os sige, at en billet til en pub crawl koster 75 kroner per deltager. For de penge bliver gæsterne vist rundt til fire-fem forskellige fredagsbarer på den pågældende dag, hvor der så vil være lidt gratis at drikke til at starte med hvert sted. Disse drikkevarer kan vi formentlig få fredagsbarerne til at sponsorere – eller sælge til os billigt – mod den reklame og ekstra indtjening, det giver i baren at have besøg af vores pub crawl i en time eller to.

På den måde bliver det både en service for vores brugere og for de forskellige fredagsbarer, samtidig med at det kan kaste lidt penge af sig.

Fredagsbarerne betaler

Den anden udviklingsmulighed består i, at det er fredagsbarerne, der skal betale for vores service. Det betyder, at man eksempelvis kan opkræve 100 kroner om måneden fra hver fredagsbar, hvis de vil være med på vores lister og have reklame og omtale via af os på de sociale medier og på web-app’en. Det kan samtidig være et abonnement, hvor vi sørger for at have gæster med ud til fredagsbaren en gang hver måned. Denne model vil formentlig kræve en forretningsmodel, så de enkelte fredagsbarer tilbydes bestemte former for ydelser mod betalingen.

Under punket videreførelse af Fredagsbariaarhus.dk i fanebladet, kan man også læse om muligheden for at tjene penge på produktet via salg af app’en og videreførelse af projektet.


Andre ydelser til brugerne

I dette afsnit vil vi kigge på nogle af de ydelser, som man fremadrettet kan lave til brugerne, men som vi desværre ikke har haft tid til at søsætte ordenligt endnu.

Find den nærmeste fredagsbar

Eftersom vi satser på “smarthphone first”, vil det være oplagt at lave en service som ”Find den nærmeste fredagsbar.” På den måde kan vores brugere altid finde den fredagsbar, der er nærmest dem og blive guidet derhen, som man kender det fra ”rutevejledningen” på Google, hvilket dog vil kræve, at web-app’en ændres til en native-app, så vi kan få adgang til telefonens funktioner og GPS.

Design din egen pub crawl

En anden udviklingsmulighed er at give den enkelte bruger mulighed for at designe sin egen pub crawl eller blot finde den fredagsbar, der passer bedst til ham/hende, uden at denne er nødt til at klikke rundt mellem alle fredagsbarerne på web-app’en.

Det kan foregå via et virtuelt afkrydsningsskema på app’en, hvor brugeren vælger de kriterier, der har betydning for valg af fredagsbar. Det kan for eksempel handle om kønsfordeling, kapacitet, åbningstider, priser, udvalg i baren og så videre. Ud fra de valgte ting vil brugeren så få anvist de steder, som passer bedst til lige netop de ønsker.

Her er fredagsbaren

De forskellige fredagsbarer kan være svære at finde, hvis man ikke ved præcist, hvor på adressen de gemmer sig. Uddannelsesinstitutionerne er store, og barerne kan gemme sig i kælderen eller i et henlagt rum på femte sal.

Vi har via Google Fusion lavet maps med de forskellige fredagsbarers placeringer og udvalgte informationer. Læs mere om det i afsnittet om mapping og data på nettet. Under hver fredagsbars fane på kortet har man mulighed for at sætte en video ind. Derfor ligger der en udviklingsmulighed i at lægge en “sådan-finder-du-vej-video” ind. Så kan brugeren ikke finde den pågældende bar, kan denne blot finde sin smartphone frem og tage et kig på videoen. Udover at videoen skal ligge under fanen på kortet, skal den også ligge på hver af fredagsbarernes undersider.

Herunder følger et eksempel på en sådan video, som vi har lavet ved Jydsk Pædagogseminarium i Aarhus.


Idébank

Her kommer en række ideer til historier, man kunne lave fremadrettet:

Studieliv
– Hvilken betydning har fredagsbarerne for livet som studerende? Betyder de noget for det sociale liv, hvor mange studerende også er tilflyttere? Hvad er bagsiden ved fredagsbarerne?

Vi undersøger
– Er der resten efter narkotiske stoffer på toiletterne på en udvalg af fredagsbarerne? Hvis ikke: Gør man noget for at undgå det? Hvis: Kan det være rigtigt, at toiletterne på de videregående uddannelser skal have spor af narko? Hvem har ansvaret? Hvad kan man gøre fremadrettet? Hvilke konsekvenser kan det have for studielivet, hvis man tager narko? Case?

– Skruer fredagsbarerne så højt op for musikken, at det kan give høreskader?

Kåringer
– Bedste lokaler

– Bedste udvalg i baren
– Mest hyggelige fredagsbar
– Fredagsbaren med den vildeste fest

Vox pop med skæve spørgsmål

Medbring alkometer – Her her folk mest fulde

Her er det lettest at score/få telefonnumre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s