Statistik fra Fredagsbariaarhus.dk

En af de store udfordringer på vores website har været, at en markant del af de besøgende i begyndelsen forlod sitet efter kun at have besøgt forsiden. De benyttede sig ikke af vores faner med nyheder, fredagsbarer eller barer i byen. De fik i bund og grund ikke noget ud af at besøge vores site.

Den 18. november var den såkaldte bounce-rate på over 80 pct. – fire ud af fem besøgende forlod altså vores site efter kun at have set forsiden – og den gennemsnitlige bounce-rate var i de første uger af projektet på over 60 pct. Vi re-designede forsiden på vores website. I begyndelsen af projektet havde vi nemlig blot en standard-forside med en tekst om, hvem vi er, og hvad sitet indeholder. Det var en forside, som ikke sendte folk videre på de andre sider. Arbejdet med forsiden gik derfor ud på at tydeliggøre, hvilke services vi tilbyder, ved at give et overblik – uden at forære alt indholdet væk. Samtidig prioriterede vi også billeder højere, så der kom billeder på alle undersider og nyheder. Man kan sige, at vi gjorde vores side mere nyheds-agtig.

Skærmbillede

Vi har samtidig sørget for at linke videre til andre historier på alle nyhederne – blandt andet til de enkelte fredagsbarer. Det har betydet, at hver besøgende i gennemsnit nu udforsker 6,49 sider, hver gang de besøger vores site.

Det har haft en kæmpe betydning. Fra en bounce-rate på 82 er den i de sidste par uger af projektet faldet til mellem 0,0 og 2,38, og fra et gennemsnit på 62 til et gennemsnit på 7,85 pr. 19.12.2012, der fortsætter med at falde.

Skærmbillede fra d. 19. december kl. 10.13. Grafen viser udviklingen i bounce-raten, som tydeligvis er faldet drastisk siden ændringen af forsiden d. 21. november.

Skærmbillede fra d. 19. december kl. 10.13. Grafen viser udviklingen i bounce-raten, som tydeligvis er faldet drastisk siden ændringen af forsiden d. 21. november.

Mange enheder = responsivt design

Vi var fra begyndelsen meget opmærksomme på, at vores website skulle bygge på et responsivt design. Det anså vi som værende vigtigt, da de studerende dels skulle kunne sidde i skolen og læse nyheder, reportager og anmeldelser på computeren, men samtidig skulle de også være i stand til at få informationer om fredagsbarer på deres smartphones, når de var på farten fredag eftermiddag, og enten havde brug for at finde vej, eller bare ville søge inspiration til en fredagsbar, der skulle udforskes. Vores analyse-data fra Google Analytics har efterfølgende bekræftet os i det udgangspunkt.

Herunder ses en oversigt over de 10 styresystemer, der er mest udberdt blandt brugerne på Fredagsbariaarhus.dk. Det giver samtidig et billede af, at det er mange forskellige enheder, der bliver brugt, når brugerne besøger vores side.

Mest brugte styresystemer på Fredagsbariaarhus.dk

På førstepladsen i det ovenstående skema ligger Windows, der er styresystem i 77 pct. af de danske computere*. Herefter ligger Macintosh, der er styresystemet i Apples computere. De to styresystemer står til sammen for 76 pct. af besøgende på Fredagsbariaarhus.dk, hvilket vil sige at 3/4 af vores besøgende sidder ved en computer.

Men den sidste – og absolut ikke ubetydelige – fjerdedel stammer fra enten tablets eller smartphones, hvor iOS og Android, som er styresystemerne i henholdsvis iPhones (og iPads) og telefoner fra producenter som HTC og Samsung, er de primære kilder. Det betyder i praksis, at at vores website bliver vist på flere forskellige endheder og understreger dermed vigtigheden af vores responsive design.

Adfærd på hjemmesiden

Ved hjælp af værktøjet, Google Analytics, kan vi også følge de besøgendes adfærd på vores site. Her ses det tydeligt, at forsiden af sitet, der på billedet herunder er navngivet ‘/’, er den absolut største indgang til vores website. Herfra går folk som oftest videre til fanen ‘Fredagsbarer’ eller ‘Nu på fredag’, hvor man får et overblik over den kommende fredags arrangementer og tilbud.

Vi kan dog også se, at ‘Nu på fredag’ er en meget anvendt indgang til vores site. Det skyldes sandsynligvis, at vi hver uge lægger lige netop den side ud på vores Facebook-gruppe, så folk får mulighed for at tilrettelægge deres personlige fredags-program.

Vi kan også udlede, at efter at have besøgt en underside, så vender en stor del af de besøgende tilbage til forsiden, for derefter at udforske andre undersider. Vi håber, det skyldes, at forsiden har fået det nyheds-udseende, vi var ude efter, som gør, at man får overblikket, men at man samtidig føler sig lokket videre ind på de forskellige undersider.

Skærmbillede 2012-12-13 kl. 22.47.57

På denne figur ses brugernes adfærd på vores website. Det er tydeligt, at langt størstedelen af de besøgende kommer direkte ind på vores forside, der her er angivet med “/”. Herefter er både ‘Nu på fredag’ og ‘Fredagsbarer’ meget populære undersider.

Opsummerende statistik fra Fredagsbariaarhus.dk:

Ved projektets afslutning d. 20. december 2012 havde vores side haft 2752 besøg af 1673 unikke besøgende. Ved hvert besøg brugte gæsten i gennemsnit 4 minutter og 20 sekunder på at udforske 6,89 forskellige sider. Den samlede bounce-rate endte i et gennemsnit på 7,85 pct.

På dette skærmbillede fra d. 19. december 2012 ses besøgstallene på vores hjemmeside. Det fremgår tydeligt, at vores side er mest besøgt på torsdage, hvilket vi formoder skyldes, at det netop er her, de studerende begynder at planlægge fredagens udskejelser.

På dette skærmbillede fra d. 19. december 2012 ses besøgstallene på vores website. Det fremgår tydeligt, at vores side er mest besøgt på torsdage, hvilket vi formoder skyldes, at det netop er her, de studerende begynder at planlægge fredagens udskejelser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s