Kildevurdering

Vi har i løbet af dette projekt haft et relativt snævert antal kilder. Det skyldes, at vores koncept tager udgangspunkt i egne anmeldelser, reportager og guides, hvor det ikke har været relevant at inddrage eksterne kilder. Efter aftale med underviser, Kristian Strøbech, har vi derfor undladt dette punkt. Nedenfor har vi dog kort beskrevet rollerne på de kilder, der har været – eller kunne være – interessante for vores projekt.

Kilder:

Formænd for fredagsbarerne
Fredagsbarerne er fundamentet i vores projekt, hvorfor formændene for de enkelte fredagsbarer naturligvis er en vigtig kilde. Fra de enkelte fredagsbarers side har de naturligvis en interesse i at fremstå i et positivt lys udadtil. De vil som oftest bruges som partskilder – eller i enkelte tilfælde som cases.

Sociolog
Vi har endnu ikke haft kontakt med en sociolog. Men vi har overvejet det i forbindelse med en eventuel historie om fredagsbarers betydning for studiemiljøet. Det vil samtidig være én af de få muligheder i dette projekt for at interviewe en ekspert-kilde, der objektivt kan argumentere for fredagsbarers betydning, da de resterende kilder indenfor dette felt i de fleste tilfælde vil være partskilder eller cases.

Jeppe Boel, Tuborg Marketing
Jeppe Boel brugte vi i artiklen “Tusindvis af gratis juleøl,” hvor han er med, fordi han er repræsentant for Tuborg. Jeppe Boel er partskilde, da han har en klar interesse i fremme Tuborgs interesse. Vi bruger ham mest til at fortælle om fakta omkring J-dag i artiklen, hvilket han er en god kilde til, da J-dag jo er bryggeriets opfindelse.

aOa.dk
Da AltOmAarhus afholdte prisuddelingsshowet ‘Byens Bedste 2012’, valgte vi at dække det, da der blandt andet blev givet en pris til byens bedste fredagsbar. Foruden egne artikler og opdateringer valgte vi også at retweete flere af aOa.dk’s opdateringer – vi citerede altså nogle af de tweets, som blev lagt ud fra arrangørens side. Her var vi naturligvis også bevidste om, at selvom aOa.dk hører under det regionale dagblad Aarhus Stiftstidende, der under normale omstændigheder må formodes at arbejde efter klassiske journalistiske retningslinjer – blandt andet at tilstræbe objektivitet – så kan situationen være en anden, når de i dette tilfælde er arrangører af et stort arrangement, som de på den måde får en interesse i at omtale ensidigt positivt. Netop derfor var vi selv til stede ved arrangementet, så vi ikke var afhængige af arrangørens egen dækning af begivenheden.

Herunder ses nogle af de opdateringer, vi lavede i forbindelse med dækningen af “Byens Bedste 2012” – suppleret med tweets fra aOa.dk.

Skærmbillede 2012-12-17 kl. 09.37.18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s