Litteratur

I forbindelse med vores projekt om fredagsbarer har vi brugt følgende litteratur:

Informationsarkitektur-opskriften“, Kristian Strøbech, 2011, webudgivelse (6 sider).

Vi har brugt artiklen til at forstå, hvordan det er hensigtsmæssigt at opbygge vores web-app, så brugerne får et hurtigt og godt overblik. I artiklen forklares det, hvordan man med fordel kan opbygge sit website/web-app efter målgruppens behov. For os har det været vigtigt, fordi vi har haft problemer med forsiden på sitet, hvor alt for mange i starten faldt fra, når de kom ind på sitet. Samtidig har vi brugt artiklen i vores arbejde med menuoversigten, der nu er nem og ret ligetil.

Når diskursen er en anden“, Ejvind Hansen, 2012, webudgivelse (24 sider).

Vi kender allerede lidt til diskursanalyse, da vi i medieteori havde to undervisningsdage med Ejvind Hansen i diskursanalyse og derved også læsestof til undervisningen. Materialet har været godt for os at bruge, fordi vi har fået et indblik i, hvordan der tales om fredagsbarer i Aarhus. Materialet uddyber, hvordan man ved en nærmere gennemgang – analyse af diskurserne – kan se på de ting, som er usagte, hvor diskussionen foregår og hvilke diskurser, der bliver overset. Vi havde oprindeligt undersøgt, hvordan fredagsbarerne taler om sig selv, men efter feedback fra Ejvind Hansen, hvor han redegjorde for, at det måske var bedre at se på, hvordan brugerne opfatter fredagsbarer, har vi lavet diskursanalyse af brugernes opfattelse. Hvis man har kendskab til diskursanalyse, kan man i øvrigt gøre brug af dette handout, som Ejvind Hansen har lavet: http://ejvindh.net/FM/diskhandout.pdf – det giver et hurtigt og nemt overblik over, hvad der er relevant at tage fat på, når man laver diskursanalyse.

Et medie til hånden“, Lars Kabel m.fl., Forlaget Ajour, 1. udgave, 1. oplag 2011, webudgivelse (69 sider).

Forskningsrapporten stiftede vi også bekendskab med under medieteori-forløbet. Den redegør for, hvordan især tabletbrugere agerer i forhold til det site, som forskningsgruppen har sat op. Det giver et indblik i, hvad brugernes vaner er, og hvad de vil have på en tablet. Vi har kunnet få en bredere forståelse for, at tabletbrugere faktisk er aktive og især vigtigt for os: surfende forbrugere, som vi også selv er nået frem til i vores projekt. De er dog ikke så aktive omkring fredagsbarer, men vi kan se på vores frafaldsprocent på Facebook, at de er forbrugere, der gerne vil have mere stof, da ganske få er faldet fra – selv i perioder, hvor vi har været enddog meget aktive. Det har været relevant for os at finde ud af, fordi vi selv har undret os over, hvordan vores brugere er, hvad de vil have og hvor ofte de vil have det.

E-publicering“, Lars Kabel m.fl., Forlaget Ajour, 1. udgave, 1. oplag 2010, webudgivelse (60 sider).

Endnu en rapport, vi tidligere har berørt, men ikke desto mindre en rapport, vi har lært af. Rapporten forklarer, i hvilken retning brugerne bevæger sig (tablets, smartphones) og forklarer, hvordan man skal møde brugerne der, hvor de er (hvilken platform). Det er det, vi har forsøgt at gøre ved at tænke smartphone-first. Det er det, vi har forsøgt at gøre ved at have et responsivt design, der genkender brugerens medie, så man med sin mobil, computer eller tablet får en bedre brugeroplevelse, når man går ind på vores site. Kombineret med indsigtsfulde tal om platformenes fremtid (mobil stiger, computer falder) fra VG’s chefredaktør, Torry Pedersen, på Fagfestival 2012, er det vores fornemmelse, at vi med vores projekt bevæger os i de rette baner. “E-publicering” forklarer samtidig en del om web-flow gennem Jp.dk som case.

Don’t make me think“, Steve Krug, Second Edition, New Riders, 2006, fysisk udgivelse (216 sider).

Bogen har været et vigtigt redskab for os, da den ret pædagogisk gennemgår, hvordan man skal tænke i brugernes behov, når man laver et website. For os har det været vigtigt at forstå, at man – som titlen på bogen indikerer – ikke skal have brugerne til at tænke for meget, når de er på et site. De må ikke blive forvirrede. Det er også derfor, at vi har lavet et meget simpelt site, der virker på alle platforme. Bogen forklarer desuden, at man som bruger scanner siden – ikke læser den – så der skal ikke være for mange forstyrrende elementer på et site. Noget, vi også har tænkt over. For at gøre det overskueligt og nemt har vi også forsøgt at gøre det logisk, hvad der er links, og hvad der ikke er. For eksempel ved, at alt, der linker videre, er blåt. Noget, som Steve Krug også påpeger. Vi ville samtidig gerne have have arbejdet mere med teksten og antallet af ord på siderne. Steve Krug forklarer i bogen, at der ikke er brug for halvdelen af ordene på en side, og at det skal være kort og godt. Den del nåede vi desværre ikke at se nærmere på.

Here comes everybody”, Clay Shirky, Penguin Books, 2009, fysisk udgivelse (352 sider).

Bogen giver et godt indblik i, hvordan alle kan organisere sig, skabe grupper, netværke eller få et budskab ud. Vi har især brugt bogen i forbindelse med vores arbejde med at få budskabet om fredagsbarer i Aarhus ud. Ved at lave en Facebook-side har alle dem, der måtte ønske at associere sig med fredagsbarer i Aarhus, kunnet melde sig ind og dele sin interesse med andre mennesker i netværket. Men som det forklares i bogen, er der en stor sandsynlighed for, at alle eller mange kender hinanden i gruppen, fordi de er venner med os på Facebook. Derfor tænkte vi i nye baner for at komme ud over rampen og få flere likes udefra. Vi erkendte, at hvis vi skulle have flere likes, så skulle vi gå til dem, der har et kæmpe netværk inden for netop dette område. Bogen bruger ikke ordet ‘cool kids’, men det er dem, vi har været efter. Og dem, vi tænker, bogen mener. For eksempel fredagsbarerne med mange likes, Aarhus on a Budget – en gruppe med flere tusinde likes, og aOa.dk, der har 10.000 likes. Vi har ligeledes gjort os tanker om brugergenereret indhold, som Clay Shirky også skriver om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s