Målgruppeanalyse

Vi henvender os til studerende på de videregående uddannelser. Det er dem, der er interessante for os, og det er dem, der har interesse i vores service, som går ud på at guide de studerende rundt i forskellige fredagsbarer i Aarhus.

Studerende er et vidt begreb, da personer i alle aldre i princippet kan studere. For at blive lidt klogere på, hvem vi specifikt henvender os til, har vi benyttet os af tal fra Aarhus Universitet – herefter kaldet AU – for at spore os ind på alder og kønsfordeling på dem, vi henvender os til.

Antal studerende

Screenshot fra .pdf fra Aarhus Kommune. I .pdf’en forklares det, at der er mere end 45.000 studerende i Aarhus Kommune.

Der er mere end 45.000 studerende i Aarhus, ifølge Aarhus Kommune. Lidt over halvdelen af dem går på AU. Se AU’s opgørelse fra 2011 her. Derfor mener vi, at de tal giver et godt billede af, hvem vi henvender os til.

AU’s egen optagelsesstatistik fra 2012 omfatter 6.602 personer, hvilket giver et godt overblik over, hvem de studerende er. Se tallene her. Det fremgår tydeligt, at den største aldersgruppe, der optages på AU, er de 19 til 20-årige, lige efter følger de 21 til 22-årige og på en tredjeplads – langt efter de to første grupper – findes de 23 til 24-årige. Med tanke på optagelsesstatistikken, vurderer vi, at vores målgruppe hedder de 18 til 30-årige.

Ser vi på kønsfordelingen, fremgår det, at det er meget lige med et lille overtag til det kvindelige køn på 54 procent mod det mandlige køns 46 procent. Det er derfor vurderingen, at vi skal have fokus på både mænd og kvinder.

For at konkludere: Vi skal have fat i personer, der går på en videregående uddannelse. De er mellem 18 og 30. Der er et lille overtal af kvinder, men vi har fokus på begge køn.

Målgruppeanalyse

Hovedformål med website: Vi vil yde en service til de mere end 45.000 studerende i Aarhus, som går ud på at give dem viden og nyheder om de fredagsbarer, der findes i byen. De studerende skal gerne bruge fredagsbariaarhus.dk, når de skal planlægge en festlig fredag.

Målgrupper: Festglade unge (18-30 år), studerende på videregående uddannelser, aarhusianere, tilflyttere, smartphone-indehavere.

Indhold: Facebook-side: opdateringer med nyheder, reportage og anmeldelser fra hjemmesiden. Afstemning/konkurrence, billeder, kommentarer.

App: Mapping af fredagsbarer, oversigt over fredagsbarer og barer i byen, prisoversigt, adresser, kønsfordeling,”Nu på fredag”, henvise til Facebook og Twitter.

Viden om målgrupper: De fleste har smartphones, de studerer i Aarhus, de er på SU, bruger cykel eller offentlig transport, øl-interesserede, muligvis også interesserede i at møde nye mennesker – gerne af de modsatte køn. Facebook-brugere og generelt interesseret i/og habil på sociale medier.

Dem når vi ud til

Når vi ser på tallene på Facebook, ser vi ud til at nå den ønskede målgruppe. Blandt andet kan det nævnes, at 91,5 procent af dem, vi når på Facebook (vores reach) er mænd og kvinder mellem 18 og 34 år. Af de 18-24 årige er der en lille overvægt af kvindelige brugere, som vi når, hvilket går fint i spænd med AU’s statistik over kønsfordelingen på uddannelserne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s